Forside

Det er sjældent problemet, der er problemet….

Står du overfor udfordrende situationer med fx tvivl, rådvildhed, utilfredshed, stress, manglende motivation eller arbejdsglæde, er Coaching velegnet til at afklare og målsætte sig, både personligt og professionelt. Muligheder, potentialer og ressourcer trækkes i forgrund, mens begrænsninger og negative overbevisninger træder i baggrund.

Det er sjælden problemet, der er problemet – det er langt oftere måden at betragte problemet på, der er problemet.

Min opgave er at hjælpe dig med at tydeliggøre og definere problemet, støtte dig i at finde meningsfulde løsninger og ændre en situation eller et mønster, så det stemmer overens med dine ønsker og mål!

Coaching handler om at få det bedste frem i dig, og gøre dig i stand til at få det bedste ud af dit liv.

Mindfulness handler om at leve i nuet, finde roen og være ikke dømmende.